Cookies siyasəti

Biz cookie-lərdən saytımızı müntəzəm şəkildə təkmilləşdirmək və yeniləmək, həmçinin, istifadəçilərin saytdan istifadəsini asanlaşdırmaq üçün istifadə edirik.
İstifadəçilərdən topladığımız məlumatlar anonim qalır və biz cookie-lər vasitəsilə əldə etdiyimiz məlumatları sizin haqqınızdakı digər məlumatlar ilə birləşdirmək hüququna malik deyilik.
Sizin məlumatlarınızı yalnız Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası əldə edə bilər.
Saytımızdakı məlumat və xidmətlərin müntəzəm qaydada təkmilləşdirilməsi məqsədilə biz davamlı şəkildə anonim statistik təhlil həyata keçiririk.
Bu, təhlil və statistika saytımızdakı xətaları müəyyən etmək və saytdan istifadəni təkmilləşdirmək üçün bizə kömək edir.
Bu cookie-lərdə heç bir şəxsi məlumat saxlanılmır və onlardan yalnız vebsaytın təhlil üçün istifadə olunur.