Kitabxana

Erməni əsirliyində işgəncə və qətl antologiyası

Eldar Səmədov, Emin Vəliyev, Cəmilağa Ağayev

Kitab müxtəlif yaşa məxsus insanların xatirələri əsasında tərtib edilmişdir. Xatirələr qadın, uşaq, qocalara, eyni zamanda həm mülki şəxslərə, həm də hərbçilərə aiddir. “Xatirə” ifadəsi ilk anlamda insanda şirin və həzin hislər yaratsa da, bu kitabda yer almış xatirələr oxucuda daha çox insanın insana münasibəti kontekstində təəssüf və təəccüb hissi doğuracaq, bir çox hallarda isə dəhşət hissi yaradacaq.

PDF YÜKLƏ

AZ EN RU