Kitabxana

"QSM-7" təsdiq edir

Eldar Səmədov

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu tərəfindən toplanmış material ların əsasında tərtib edilmiş kitabda əksini tapan hadisələr, şahid ifa dələrinə əsaslanan faktlardır. Bunlar sadəcə hadisə yox, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı törədilmiş müharibə cina yət ləridir. Həmin cinayətləri eyni zamanda, kitabda oxucuların diqq ətinə təqdim edilmiş radio əks-kəşfiyyat məlumatları da təsdiq edir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

PDF YÜKLƏ

AZ